Artikler for deg med kjæledyr

Les nyheter og få tips og råd fra din dyrlege

 

Hundepest er påvist i Arendal

 

Fredag 23/7 ble det påvist hundepest forårsaket av Parvovirus på hund i Arendal.

Smittetilfellet knyttes i følge Mattilsynet til innførsel av rumenske valper.

Hundepest er en sjelden, men alvorlig, virusinfeksjon hos hunder der viruset angriper beinmargen og overflateceller i tarmen. Dette fører til at kroppen tømmes for hvite blodceller (immunceller) og hundene får symptomer som feber, magesmerter, oppkast og diare. Denne kan i mange tilfeller være blodig. Det tar tre til åtte dager fra hunden blir smittet, til den utvikler symptomer. Oppkast og diare gir raskt en dehydrering. Dødeligheten av parvorirus hos hund er over 90%, uten veterinærbehandling. Hos unge valper kan viruset også angripe hjertemuskelceller og gi brå hjertedød.

Viruset er svært smittsomt mellom hunder, men det er også vist at katter kan bli smittet med hundens parvorirus. Smittevegen er fekal-oral. Det betyr at smittede dyr skiller ut virus i avføringen. Disse virusene er veldig motstandsdyktige i omgivelsene, og smitte kan finnes i miljøet i over et år. Indirekte smitte for eksempel via skotøy er derfor veldig aktuelt for dette viruset. Smittede hunder begynner å skille ut virus allerede før de viser kliniske symptomer.

Hunder vaksineres mot parvovirus med intervaller på tre år i Norge. Det er derfor sjeldent at vi påviser dette viruset her. Dessverre er ulike former for import fra høyrisikoland blitt et problem. Da parvovirusvaksinen inngår i vaksineringen også i utlandet, er det spesielt ulovlig import som utgjør en stor risiko for parvosmitte til Norge. Under Covid pandemien har det blitt en enorm etterspørsel etter valper i Norge. Det er lange ventelister hos oppdrettere. Det er sannsynlig at dette kan øke risikoen for importsmitte til Norge med parvorirus. Vi oppfordrer derfor alle til å være meget kritiske ved kjøp av valp. Det er viktig at du vet hvem mor til valpene er, og sjekker opp i bakgrunnen hennes. Dette er noe som veterinæren din kan veilede deg i gjennom.

Det er også fint å være klar over at vaksinen gir beskyttelse, men ingen vaksiner beskytter 100%, og også vaksinerte hunder kan bli syke, men de får mildere symptomer. Ved oppblomstring av smitte i et område, kan det være fornuftig å sette revaksinasjon på de hundene som ikke har fått vaksinen de siste 12 månedene. Dette er derfor et generelt råd som man kan gi ved smittepåvisning i et område.

Dersom hunden din viser noen av symptomene beskrevet over, ønsker vi at man tar kontakt med klinikken før ankomst. Dette er fordi hunden må inn på smitteisolat på klinikken.

Syke hunder behandles med støttebehandling  for eksempel med intravenøs væske med ulike salter og næring. Det er også vanlig å gi kvalmestillende medikamenter. Hunder som er smittet med parvovirus vil ofte ha sterkt nedsatt immunforsvar (panleukopeni). Blodforgiftning er derfor en vanlig komplikasjon, og forklarer hvorfor antibiotika inngår i behandlingen, selv om det er snakk om en virusinfeksjon.

Siden behandling er omfattende og kostbart er det veldig viktig med forebygging. Vaksinering er derfor veldig viktig mot parvovirus. Hos valper som enda ikke er fult vaksinert mot parvo (gjøres vanligvis ved 8 og 12 ukers alder) må man nå være nøye med smitteforebyggende tiltak. Valper kan vaksineres fra 6 ukers alder, og det kan være en mulighet nå. Valper som ikke er fult vaksinert bør ikke luftes på områder med mye smittetrykk hvor det er mange andre hunder. Vær også nøye med hva hunden spiser og snuser på på tur. Det er spesielt valper og unge hunder som blir sykest med dette viruset, og som vi derfor går ut med disse ekstra rådene til.

 

Våre artikler

Agder Dyreklinikk publiserer artikler i Dyrespalten i Agderposten. Her får du informasjon om nyheter i veterinærbransjen, samt tips og råd til behandling av ditt kjæledyr.

Kontakt oss

Jaktartikkel 16.09.11

Huleboer 20.01.12

Snart Lov? 09.03.12

Immunhemolyttisk anemi 25.12.