Kun det beste for din DYREbare venn

Hos Agder Dyreklinikk er ditt dyr i kompetente, erfarne og trygge hender

Hvem vi er

Agder Dyreklinikk startet i 2011, og er en privateid moderne dyreklinikk på Myrene, like utenfor Arendal sentrum. Klinikken flyttet sommeren 2019 inn i helt nye og moderne lokaler.

Hvordan vi arbeider 

Enkle ting som vaksine og kloklipp kan gjøres mens man venter, men dersom det er snakk om kirurgi eller tyngre utredninger setter vi pris på å få låne dyret til oppstalling hos oss. På den måten kan vi lettere sikre arbeidet vårt faglig, og ha bedre kontroll på dyrets tilstand, for eksempel under oppvåkning etter anestesi. Vi har to autoriserte dyrepleiere som sørger for overvåkning av ditt dyr under anestesi og ellers ved behov. Våre sterile kirurgiske inngrep blir foretatt i egen steril operasjonsavdelig av klinikken. Anestesi blir valgt etter pasient og indikasjon og vi har mulighet for blant annet gassnarkose (vanligst) og TIVA (narkosemiddel intravenøst). Siden de fleste narkoser er tryggest i utført med gass, benytter vi gass både på operasjonsavdelingen og i tannavdelingen. Uansett type anestesi blir de aller fleste pasienter intubert med en pusteslange ned i luftvegene og får venekateter. Dette gjør vi for å sikre rask mulighet for behandling og pustehjelp ved uforutsette hendelser under narkosen. 

Anestesien overvåkes ved hjelp av Cardell monitor som monitorerer både oksygenet, Co2, hjerteaktivitet (EKG) og blodtrykk og kroppstemperatur.

Agder dyreklinikk har et avansert laboratorium og kan derfor analysere de aller fleste prøver i løpet av timer. Vi analyserer og dyrker selv urin, har to avanserte blodanalysemaskiner som analyserer både blodceller og blodvæske. Vi kan sjekke blodets koagulasjonsevne og for eksempel dyrets blodtype selv "på huset" hvis det er behov for for eksempel blodoverføring. Prøver som sendes ut av klinikken fraktes med kurer over natten, noe som sikrer ferske prøver og raske svar. 

Ellers har tar vi digitale røntgenbilder både ved tannbehandlinger (tannrøntgenapparat) og andre røntgenbilder (bilder av kroppsdeler). Det gjør at bildene får optimal kvalitet, at dyret må ligge kortere tid i anestesi og at bildene lettere kan deles ved behov for second oppinion.

Vi benytter mye ultralyd i daglig diagnosearbeid, og også i reproduksjonsarbeid. Av andre reproduksjonstilbud kan det nevnes av vi inseminerer med færsk sæd og har mulighet for å ta ut og sende færsk sæd til andre deler av landet eller utlandet. Vi har også mulighet til å finne riktig parrings- eller inseminasjonstidspunkt både ved hjelp av nøyaktige progesteronmålinger "på huset" og celleprøver som vi analyserer selv.

Tannbehandlinger foregår ved hjelp av egen tannunit. Dermed kan vi for eksempelt lett dele en tann eller operere bort deler av kjevebenet for å skånsomt fjerne syke tenner. 

Øyepasienter har vi mulighet til å blant annet undersøke med spaltelampe, måle tåreproduksjon, farge hornhinneskader og måle trykk på. Dette gjør det mulig å plukke opp og behandle mange vanlige øyelidelser. Vi opererer for eksempel skade på hornhinne og foretar plastikkirurgi på øyelokk og legger på plass tårekjertler dersom dette er nødvendig. 

Vi har flere adskilte rom som nyttes til oppstalling, og tar hensyn til dyrenes egenart når de er hos oss. Vi etterstreber å unngå at hund og katt, eller katt og kanin står oppstallet i nærheten av hverandre. Det enkelte dyrets gemytt vil også bli tatt hensyn til ved oppstalling.

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra deg som dyre-eier og kunde. Det er hyggelig og ikke minst lærerikt å få tilbakemeldinger om hvordan ditt dyr har det etter besøk hos oss.

Våre ansatte

Agder Dyreklinikk legger stor vekt på kontinuerlig etterutdanning og faglig oppdatert kompetanse.

Veterinær           

Solvejg Knagenhjelm

Solvejg er uteksaminert veterinær ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) 1996. Hun tok doktorgraden sin i 2004 i immunologi. Siden har hun startet opp og drevet AniCura Bygdøy Smådyrklinikk og Tromøy Dyreklinikk. I 2011 slo Tromøy Dyreklinikk seg sammen med Din Fastdyrlege og dannet Agder Dyreklinikk. Foruten bred arfaring innen smådyrmedisin jobber Solvejg gjerne med ville og eksotiske dyr. Hun har blant annet etterutdannelse i medikamentell immobilisering av vilt, ultralyd, akuttmedisin, tannbehandling og kirurgi. Solvejg har også erfaring fra Mattilsynet. 

Solvejg har to katter og en hund.

Solvejg er tospråklig, med engelsk som morsmål, flytende norsk og noe fransk

 Daglig Leder og medeier

Veterinær

Camilla H. Lilleholt 

Camilla er uteksaminert veterinær ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) i 2007. Camilla har sin oppvekst fra gården Lilleholt i Tvedestrand og arbeidet i perioden 2005-2010 i kombinert praksis i enkeltmannsforetaket sitt Din fastdyrlege. Her deltok hun i interkommunal beredskapsvakt for både produksjonsdyr/hest og smådyr. Herfra har hun breddekunnskap om en rekke dyrearter inkludert produksjonsdyr og hest, i tillegg til kjæledyr. I 2011 startet hun Agder Dyreklinikk sammen med Solvejg og har hatt hovedfokus på smådyr. Selv om hovedfokus er på hund og katt tar Camilla gjerne imot alle typer dyr, det være seg minigris, hobbyhøner, kjælegeiter eller mer typiske eksotiske eller ville dyr. Camilla har etterutdannelse innen ultralyd, tannbehandling, akuttmedisin, kirurgi og cytologi.

Camilla har en katt og en hund.

Camilla snakker flytende norsk og engelsk og litt tysk

 

Medeier

Veterinær

Jeanette K. Tårud

Jeanett ble uteksaminert veterinær ved Szent Istvan University i Budapest i 2012. Hun jobbet en liten periode på klinikk i Alta før hun flyttet til Sørlandet. Hun har jobbet i Arendal-Grimstad området siden høsten 2012, litt i kombinert praksis med produksjonsdyr og hest, men med hovedvekt på smådyr. Hun deltar i den interkommunale beredskapsvakten og har derfor mye erfaring med akuttmedisin. 

Jeanett har tatt etterutdannelse innen akutt kirurgi, ultralyd, Carrdiologi 1 fra European School for Advanced Veterinary Studies og startet på en to årig etterutdanning med certifisering i kirurgi høsten 2021.

Jeanette har en katt og en hund. 

Hun snakker flytende norsk og engelsk

           Veterinær         

Katrine Aars

Katrine er uteksaminert veterinær ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) 2015 med smådyr som spesialisering. Hun har tidligere erfaring fra Nordstrand Dyreklinikk i Oslo. Katrine deltar i interkommunal beredskapsvakt for smådyr og har etterutdanning innen blant annet tannbehandling, ultralyd, akuttkirurgi, akuttmedisin og cytologi. Hun startet på en to årig etterutdanning med certifisering i indremedisin høsten 2021. Katrine har to katter.

Katrine snakker flytende norsk, spansk og engelsk

Veterinær

Johanne Torkildsen

Johanne er fra Grimstad og ble ferdigutdannet i 2020 (University of Veterinary Medicine in Kosice). Hun har jobbet siden dette først 1 år hos oss før hun flyttet til Trondheim og jobbet i Anicura der 1 år. Hun har dog lengtet hjem til Sørlandet. så vi har heldigvis fått henne tilbake! Johanne er spesielt interessert i tenner og akuttmedisin.

Johanne snakker flytende norsk og engelsk

Dyrepleier

Sigrid Sørkås

Sigrid ble ferdig utdannet som Dyrepleier i 2022 (Nord Universitet) . Hun hadde en del av sin praksisperiode hos oss, så mange har allerede blitt kjent med hennes blide ansikt! I tillegg har hun erfaring fra dyresykehus i Kristiansand og Irland. Hun er glad i alle dyr, men de aller minste dyrene engasjerer henne mest. Hun er interessert i anestesi og begynner etterutdanning innen dette feltet til vinteren.

Hun er fra før sterk-strøms montør.

Hun snakker flytende norsk og engelsk

Akupunktør

Maylin Gabrielsen

Maylin har vært hos oss siden vi startet 2011, og er dermed den som har vært hos oss lengst! Hun er autorisert Akupuntør,Hundemassør og Laser-terapeut. Vi har mye glede av hennes kunnskaper da spesielt i forbindelse med behandling av dyr med kroniske smerter fra ledd og muskler. Hun er primus-motor i dyrevernsorganisasjonen Dyrenes Hjelper som er meget aktiv i å hjelpe hjemløse katter i vårt distrikt. Hun assisterer veterinærene i det daglige, og passer på at dyrene oppstallet hos oss har det bra til enhver tid.

Maylin har kattene Holly, Chevy og Hemi, en hel skokk med høner og vaktler og 4 sauer!

Hun snakker flytende norsk og engelsk

 

Veterinærassistent

Inger E. Simonsen

Inger Elisabeth er utdannet veterinærassistent uteksaminert i 2021. Hun er fra før barnepedagog og har lang erfaring i barnehager. Hun har altid drømt om å jobbe med dyr, og tok sjansen og byttet yrke! Det er vi veldig glade for! Hun asssisterer veterinærene i hverdagen og passer på at dyrene oppstallet hos oss har det bra til enhver tid.

Hun elsker alle dyr, og har per idag en hund. 

Hun snakker flytende norsk og engelsk,

Dyrepleier

Tina Helen Tvedt

Tina har mange års erfaring som dyrepleier ved flere store klinikker i distriktet. Hun har jobbet mye med tenner og anestesi. Vi er nå så heldige å ha fått henne over til oss! På fritiden er hun aktiv i redningshundmiljøet med Riesenschnauzeren Raptus.