Kun det beste for din DYREbare venn

Hos Agder Dyreklinikk er ditt dyr i kompetente, erfarne og trygge hender

Hvem vi er

Agder Dyreklinikk startet i 2011, og er en privateid moderne dyreklinikk på Myrene, like utenfor Arendal sentrum. Klinikken flyttet sommeren 2019 inn i helt nye og moderne lokaler.

Hvordan vi arbeider 

Enkle ting som vaksine og kloklipp kan gjøres mens man venter, men dersom det er snakk om kirurgi eller tyngre utredninger setter vi pris på å få låne dyret til oppstalling hos oss. På den måten kan vi lettere sikre arbeidet vårt faglig, og ha bedre kontroll på dyrets tilstand, for eksempel under oppvåkning etter anestesi. Vi har to autoriserte dyrepleiere som sørger for overvåkning av ditt dyr under anestesi og ellers ved behov. Våre sterile kirurgiske inngrep blir foretatt i egen steril operasjonsavdelig av klinikken. Anestesi blir valgt etter pasient og indikasjon og vi har mulighet for blant annet gassnarkose (vanligst) og TIVA (narkosemiddel intravenøst). Siden de fleste narkoser er tryggest i utført med gass, benytter vi gass både på operasjonsavdelingen og i tannavdelingen. Uansett type anestesi blir de aller fleste pasienter intubert med en pusteslange ned i luftvegene og får venekateter. Dette gjør vi for å sikre rask mulighet for behandling og pustehjelp ved uforutsette hendelser under narkosen. 

Anestesien overvåkes ved hjelp av Cardell monitor som monitorerer både oksygenet, Co2, hjerteaktivitet (EKG) og blodtrykk og kroppstemperatur.

Agder dyreklinikk har et avansert laboratorium og kan derfor analysere de aller fleste prøver i løpet av timer. Vi analyserer og dyrker selv urin, har to avanserte blodanalysemaskiner som analyserer både blodceller og blodvæske. Vi kan sjekke blodets koagulasjonsevne og for eksempel dyrets blodtype selv "på huset" hvis det er behov for for eksempel blodoverføring. Prøver som sendes ut av klinikken fraktes med kurer over natten, noe som sikrer ferske prøver og raske svar. 

Ellers har tar vi digitale røntgenbilder både ved tannbehandlinger (tannrøntgenapparat) og andre røntgenbilder (bilder av kroppsdeler). Det gjør at bildene får optimal kvalitet, at dyret må ligge kortere tid i anestesi og at bildene lettere kan deles ved behov for second oppinion.

Vi benytter mye ultralyd i daglig diagnosearbeid, og også i reproduksjonsarbeid. Av andre reproduksjonstilbud kan det nevnes av vi inseminerer med færsk sæd og har mulighet for å ta ut og sende færsk sæd til andre deler av landet eller utlandet. Vi har også mulighet til å finne riktig parrings- eller inseminasjonstidspunkt både ved hjelp av nøyaktige progesteronmålinger "på huset" og celleprøver som vi analyserer selv.

Tannbehandlinger foregår ved hjelp av egen tannunit. Dermed kan vi for eksempelt lett dele en tann eller operere bort deler av kjevebenet for å skånsomt fjerne syke tenner. 

Øyepasienter har vi mulighet til å blant annet undersøke med spaltelampe, måle tåreproduksjon, farge hornhinneskader og måle trykk på. Dette gjør det mulig å plukke opp og behandle mange vanlige øyelidelser. Vi opererer for eksempel skade på hornhinne og foretar plastikkirurgi på øyelokk og legger på plass tårekjertler dersom dette er nødvendig. 

Vi har flere adskilte rom som nyttes til oppstalling, og tar hensyn til dyrenes egenart når de er hos oss. Vi etterstreber å unngå at hund og katt, eller katt og kanin står oppstallet i nærheten av hverandre. Det enkelte dyrets gemytt vil også bli tatt hensyn til ved oppstalling.

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra deg som dyre-eier og kunde. Det er hyggelig og ikke minst lærerikt å få tilbakemeldinger om hvordan ditt dyr har det etter besøk hos oss.

Våre ansatte

Agder Dyreklinikk legger stor vekt på kontinuerlig etterutdanning og faglig oppdatert kompetanse.

Veterinær           

Solvejg Knagenhjelm  

Solvejg er uteksaminert veterinær ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) 1996. Hun tok doktorgraden sin i 2004 i immunologi. Siden har hun startet opp og drevet AniCura Bygdøy Smådyrklinikk og Tromøy Dyreklinikk. I 2011 slo Tromøy Dyreklinikk seg sammen med Din Fastdyrlege og dannet Agder Dyreklinikk. Foruten bred arfaring innen smådyrmedisin jobber Solvejg gjerne med ville og eksotiske dyr. Hun har blant annet etterutdannelse i medikamentell immobilisering av vilt, ultralyd, akuttmedisin, tannbehandling og kirurgi. Solvejg har også erfaring fra Mattilsynet. 

Solvejg utsteder attest for patellastatus for NKK

Solvejg er tospråklig, med engelsk som morsmål, flytende norsk og noe fransk

 Daglig Leder og medeier

Veterinær

Camilla H. Lilleholt 

Camilla er uteksaminert veterinær ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) i 2007. Camilla har sin oppvekst fra gården Lilleholt i Tvedestrand og arbeidet i perioden 2005-2010 i kombinert praksis i enkeltmannsforetaket sitt Din fastdyrlege. Her deltok hun i interkommunal beredskapsvakt for både produksjonsdyr/hest og smådyr. Herfra har hun breddekunnskap om en rekke dyrearter inkludert produksjonsdyr og hest, i tillegg til kjæledyr. I 2011 startet hun Agder Dyreklinikk sammen med Solvejg og har hatt hovedfokus på smådyr. Selv om hovedfokus er på hund og katt tar Camilla gjerne imot alle typer dyr, det være seg minigris, hobbyhøner, kjælegeiter eller mer typiske eksotiske eller ville dyr. Camilla har etterutdannelse innen ultralyd, tannbehandling, akuttmedisin, kirurgi og cytologi.

Camilla utsteder attester for patellastatus og hjerteattester for Cavalier King Charles Spaniel gjennom NKK

Camilla snakker flytende norsk og engelsk og litt tysk

 

Medeier

Veterinær

Jeanette K. Tårud

Jeanett ble uteksaminert veterinær ved Szent Istvan University i Budapest i 2012. Hun jobbet en liten periode på klinikk i Alta før hun flyttet til Sørlandet. Hun har jobbet i Arendal-Grimstad området siden høsten 2012, litt i kombinert praksis med produksjonsdyr og hest, men med hovedvekt på smådyr. Hun deltar i den interkommunale beredskapsvakten og har derfor mye erfaring med akuttmedisin. 

Jeanett har tatt etterutdannelse innen akutt kirurgi, ultralyd, Carrdiologi 1 fra European School for Advanced Veterinary Studies og starter på en to årig etterutdanning med certifisering i kirurgi høsten 2021.

Jeanett utsteder attester for patella-status for NKK. 

           Veterinær         

Katrine Aars

Katrine er uteksaminert veterinær ved Norges Veterinærhøyskole (NVH) 2015 med smådyr som spesialisering. Hun har tidligere erfaring fra Nordstrand Dyreklinikk i Oslo. Katrine deltar i interkommunal beredskapsvakt for smådyr og har etterutdanning innen blant annet tannbehandling, ultralyd, akuttkirurgi, akuttmedisin og cytologi. Hun starter en to årig etterutdanning med certifisering i indremedisin høsten 2021.

Katrine snakker flytende norsk, spansk og engelsk

Assistent

Sanne Andås

Sanne jobber som resepsjonist og assistent.

Hun er utdannet agronom fra Tvedestrand og Åmli Videregående skole

Sanne snakker flytende norsk og engelsk

Autorisert Sykepleier

Kristin Sundtjønn

Kristin er utdannet sykepleier, uteksaminert fra Universitetet i Agder 2020. Hun jobber deltid ved Sørlandets Sykehus og deltid hos oss. Hun snakker flytende norsk og engelsk

 

Autorisert Dyrepleier

SØKES!

Agder Dyreklinikk søker autorisert dyrepleier. Vi er en pulserende smådyrklinikk i hjertet av seilskutebyen Arendal. Klinikken er nybygget i freshe lokaler og velutstyrt. Vi er fire veterinærer, en dyrepleier, to assistenter og en dyrepleierstudent som søker etter en motivert og engasjert dyrepleier til på laget. 

Mer om Agder Dyreklinikk kan du finne her: https://www.agderdyreklinikk.no/

Vi kan tilby muligheter for faglig utvikling, et godt arbeidsmiljø, og gode lønnsbetingelser for den rette personen.

Ta kontakt med Camilla Lilleholt på 99435136 for å få mer informasjon. Eller send oss søknad på s.knagenhjelm@gmail.com eller dyrlegelilleholt@gmail.com

 

Assistent

Inger E. Simonsen

Inger Elisabeth er utdannet veterinærassistent uteksaminert i 2021. Hun er fra før barnepedagog.  Hun snakker flytende norsk og engelsk,

Assistent

Yvonne Lavrantsen

Mer info kommer