Våre veterinærtjenester

Agder Dyreklinikk tilbyr en rekke tjenester for kjæledyr og eier

Bestill time

Våre veterinærtjenester

 • Poliklinikk og laboratorium

 • Indremedisinske utredninger

 • Kirurgi

 • Ultralyd

 • Røntgen

 • Tannrøntgen

 • Kjevekirurgi

 • Trykkmåling av øye

 • Offisielle NKK attesteringer/tjenester (Røntgen HD&AD/kne/rygg, Cavalierattestering av hjerte, attestering av patellastatus)

 • Forebyggende helsearbeid inkludert vaksineplan tilrettelagt ditt dyrs behov

 • Reproduksjon/kunstig inseminering/fødselshjelp

 • Ernæringsveiledning

 • Utstedelse av pass

 • ID-merking

 • Rådgivning ved utenlandsreise i tillegg til kravene satt av Mattilsynet basert på smitterisiko på destinasjonssted

 • Allergiutredninger og immunterapi med allergivaksinering/hyposensibilisering

 • Veiledning ved hjemmebehandlinger av kroniske sykdommer som diabetes, stoffskiftesykdommer, epilepsi og hjertesvikt

Vi tar imot et bredt spekter av mer eksotiske dyr.