Våre veterinærtjenester

Agder Dyreklinikk tilbyr en rekke tjenester for kjæledyr og eier

Bestill time

Våre veterinærtjenester

 • Poliklinikk og laboratorium

 • Indremedisinske utredninger

 • Kirurgi

 • Ultralyd

 • Røntgen

 • Tannrøntgen

 • Kjevekirurgi

 • Trykkmåling av øye

 • NKK godkjent røntgen hofteledd (HD) og Albueledd (AD)

 • Forebyggende helsearbeid inkludert vaksineplan tilrettelagt ditt dyrs behov

 • Reproduksjon/kunstig inseminering/fødselshjelp. Vi gjør utredninger i forhold til infertilitet. Gir råd om optimalt tidspunkt for inseminering eller paring. In-house progesteronanalyse. Uttak og forsendelse av fersk sæd.

 • Ernæringsveiledning

 • Utstedelse av pass

 • ID-merking

 • Rådgivning ved utenlandsreise i tillegg til kravene satt av Mattilsynet basert på smitterisiko på destinasjonssted

 • Allergiutredninger og immunterapi med allergivaksinering/hyposensibilisering

 • Veiledning ved hjemmebehandlinger av kroniske sykdommer som diabetes, stoffskiftesykdommer, epilepsi og hjertesvikt

 • NKK GODKJENT RØNTGEN AV KNE OG RYGG

 • NKK GODKJENT GRADERING AV PATELLALUKSASJON

 • NKK GODKJENT ATTESTERING OG GRADERING AV BOAS

 • FRA 29/2/19 NKK GODKJENT AUSKULTASJONSKURS AV CAVALIER (HJERTEUNDERSØKELSE)

 • Tilpasning av ortopediske skinner ved for eksempel seneskader

 • Produksjon og behandling med platerik plasma for eksempel med skader i store sener

 • Elektrokardiografisk hjerteundersøkelse (EKG)

 • Blodtyping og blodoverføring

 • Vi tar imot et bredt spekter av eksotiske dyr. Laboratoriet har mulighet for å analysere blodprøver fra blant annet reptiler og fugler